Wedstrijd reglement

 • 1. Gedurende het evenement is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing
 • 2. Gedurende het evenement is het, meest recente, technisch en wedstrijd-reglement van de Federatie Sloeproeien Nederland van toepassing, tenzij hierna anders is beschreven
 • 3. Instructies van politievaartuigen, havendienst, reddingsbrigade en evenementofficials/ commissieboten moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 • 4. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om ploegen en sloepen uit de wedstrijd te nemen of te houden indien; men zich niet houdt aan het BPR, het FSN reglement, dit wedstrijdreglement of wanneer veiligheid of tijdschema van de organisatie in het geding komt.
 • 5. Voor de start is eventuele controle door de wedstrijdcommissie toegestaan. Hierbij dienen als controle criteria het technisch reglement van de Federatie Sloeproeien Nederland, alsmede dit wedstrijdreglement.
 • 6. De sloepen met bemanning dienen zich 5 minuten voor de eerste start achter de startlijn bij de Koekfabriek te bevinden, in zuidelijke richting (start richting Sluis te Zaandam).
 • 7. Wij starten per 2 sloepen. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf secondes gebeurt per seconde.
 • 8. Tijdens de laatste vijf seconden van de start moet de sloep stil liggen achter de startlijn.
 • 9. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd, in overeenstemming met het HT-race systeem.
 • 10. De sloepen moeten exact de voorgeschreven route volgen en afleggen.
 • 11. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeeltes van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat op- en voorbij lopen van snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden (goed zeemanschap).
 • 12. Ongevallen of verwondingen moeten zo spoedig mogelijk aan de organisatie worden gemeld. Reddingsbrigade is te water aanwezig. EHBO in de feestloods.
 • 13. De C-waarde behorende bij de sloep is gelijk aan de C-waarde zoals deze staan vermeld in het meest recente sloepregister van de FSN. Indien met minder roeiers geroeid wordt dan waarmee de C-waarde is opgemeten, zal de oorspronkelijke C-waarde en het aantal roeiers behorende bij deze C-waarde en sloep worden gehanteerd. Indien e¬¬r meer roeiers in de sloep roeien dan waarmee de C-waarde is vastgesteld, kan door de wedstrijdcommissie worden overwogen de C-waarde aan te passen. Deze aanpassing is niet voor discussie vatbaar.
 • 14. Oponthoud tijdens de wedstrijd veroorzaakt door derden op of rond het water kan niet in de uitslag worden verwerkt. Sloepen zonder geldige C-waarde kunnen deelnemen buiten mededinging.
 • 15. Een herenteam mag worden gestuurd door een vrouw. Een damesteam mag gestuurd worden door een man. Een gemengd roeiteam wordt ingedeeld bij het herenklassement.
 • 16. Een team dient bij voorkeur uniform gekleed te zijn.
 • 17. De sloepen moeten geroeid worden met riemen en gevaren met de stuurman achterin. Mechanische aandrijf- en hulpmiddelen worden/zijn niet toegestaan. Maximaal is één wisselroeier per sloep toegestaan.
 • 18. Het aanvaarden van hulp, in welke vorm dan ook, via volgboot of de wal of op enige andere wijze kan uitsluiting van de wedstrijd betekenen.
 • 19. Direct na de finish dient het uitgereikte startnummerbord te worden ingeleverd bij het inschrijf- en aanmeldingspunt. Voor een niet ingeleverd startnummer-bord zal € 50,- in rekening worden gebracht.
 • 20. Bij annulering van de wedstrijd door overmacht kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de betaalde inschrijfgelden.
 • 21. Iedereen en elke ploeg roeit voor eigen risico. Elke ploeg/sloep wordt geacht zich goed te verzekeren tegen ongevallen en schade aan persoon, sloep en aan derden. Bij persoonlijk letsel of schade kan Stichting Zaanslag niet aansprakelijk worden gesteld
 • 22. Stichting Zaanslag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen of zoekraken van sloepen, sloepinventaris en/of persoonlijke eigendommen in kleedruimten en feestruimten, bij aanmeerplaatsen en tijdens de hijswerkzaamheden.
 • 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Stichting Zaanslag. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.
 • 24. Protesten worden behandeld door de wedstrijdcommissie, derden hebben geen invloed op de beslissing die de wedstrijdcommissie neemt.
 • 25. Protesten kunnen worden ingediend tegen betaling van € 50,- per protest. Dit kan bij de infobalie tussen 16.00 uur en 17.00 uur van de wedstijddag. Indien het protest gegrond wordt verklaard zal € 50,- terugbetaald worden. Indien een protest niet gegrond wordt verklaard komt de betaalde € 50,- ten goede aan de feestavond van de wedstrijdcommissie.
 • 26. Stuurlieden dienen het palaver verplicht bij te wonen en dienen dit af te tekenen.
 • 27. Alle stuurlieden dienen dit wedstrijdreglement gelezen en begrepen te hebben voor aanvang van het verplicht bij te wonen palaver.
 • 28. Alle sloepen dienen voldoende reddingsvesten aan boord te hebben en stuurlieden dienen een reddingsvest te dragen in de sloep.

Vlak datum slag om de zaan 2024

Zaanstad 50jaar klein

De Start- en Kraanlijsten zijn klaar!

Nog even en dan gaat de Slag om de Zaan weer van start, hier staan de overzichten:

Startlijst heren

Startlijst dames

Kraanlijst heren

Kraanlijst dames

Het muziekprogramma

Natuurlijk is er weer muziek op de kade bij Slag om de Zaan. Er speelt een DJ op de kade vanaf 12 uur.

Van 14.30 tot 15.30 uur spelen The Tall, the Fat and the Ugly.

Vanaf 16.00 tot 19.30 uur speelt Bad Honey.

Wedstrijd informatie

bezoekersinformatie

foto's en filmpjes

Organisatie en contact

Zaanslag 2017 lr ankertje huysman

Zaanslag 2017 lr Cor de Bruin 2

Zaanslag 2017 lr Murk

Zaanslag 2017 lr voorbijganger

Zaanslag 2017 lr Ben Vossenaar

Zaanslag 2017 413 800 650 80

Zaanslag 2017 403 800 650 80

Zaanslag 2017 lr port of amsterdam

 

Slag om de Zaan

 

Stichting Zaanslag

Engewormer 21a

1531 MV Wormer

KvK nr. 815669951

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor spoedgevalllen kunt u ons bereiken op:

06-30394041